Pb 82 de la ploma al plom【電子書籍】[ Santiago Gonz?lez Carriedo ]

   

<p><strong>PB (82) de la Ploma al Plom</strong>, intenta ser una reflexió sobre els goigs i les penes del que mou el món: l'amor.<br /> <br /> Santiago González Carriedo va néixer a Palència el 1955. Es va traslladar a Lleó, on va cur-sar el Batxillerat i part de la llicenciatura en Filologia Fran-cesa, que va acabar a Oviedo. Catedràtic d'Institut i d'Escoles Oficials d'Idiomes, es va ins-tal?lar fa gairebé trenta anys a València, on va exercir com a professor a l'Escola Oficial d'Idiomes. Ha escrit quatre no-vel?les, dues d'elles ja han es-tat publicades (Agradecimientos i El León Errante) i aquest és el seu segon llibre de poemes que s'edita, el primer en ca-talà. També en Alacena Roja - Edición Digital ha publicat Los Planetas de Holst.</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

  • 商品価格:113円
  • レビュー件数:0件
  • レビュー平均:0.0(5点満点)